Speed-Link Ferus manual

Speed-Link Ferus
(1)
  • Número de páginas: 2
  • Tipo de archivo: PDF
HU

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas
beadó készülékként és zárt helyiségben való. A termék
nem igényel karbantartást. Ne használja külső sérülés
esetén. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
a termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi
sérülésért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás,
vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
használatból eredt.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti, hogy ezt
a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal
együtt semlegesíteni. Mivel az elektromos
készülékek káros anyagokat tartalmazhatnak, amelyek
szakszerűtlen eltávolítása vagy tárolása a környezetet
és az egészséget károsíthatja, ezért külön kell
eltávolítani. Végső felhasználóként törvény kötelezi Önt
arra, hogy a kiselejtezett elektromos készülékeket arra
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A közelében lévő
gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a helyi
hatóságoknál, újrahasznosító központokban, vagy a
terméket forgalmazó üzletben szerezhet be. Hivatalos
gyűjtőhelyen leadással hozzájárul a szakszerű
újrafeldolgozáshoz és a környezetvédelemhez. Ha új
készüléket vásárol, akkor a kereskedő felajánlja, hogy a
régi készüléket átveszi és ingyenesen semlegesíti, ha a
visszaadott készülék és az újonnan vásárolt készülék
felépítése és funkciója azonos. Kiskereskedelmi
üzletekben, amelyekben legalább 400 négyzetméternyi
területet elektromos és elektronikus készülékek
eladására szántak, vagy kiskereskedelmi üzletek által
azok közvetlen környezetében hivatalosan kijelölt
gyűjtőhelyeken ingyenesen leadhatja a régi kisméretű
elektromos és elektronikus eszközöket (külső méretek
nem haladják meg a 25 cm-t), új készülék vásárlása
nélkül. Az esetleges elemeket/akkumulátorokat,
lehetőség szerint a semlegesítés előtt távolítsa el a
készülékből. A készülékek, elemek és akkumulátorok
engedélyezetlen eltávolítása az érvényes törvénykezés
szerinti szankciókat von maga után.

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZAT

Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó
készülékeket, olyan egészségügyi panaszok léphetnek
fel, mint rossz közérzet vagy fájdalom. Rendszeresen
tartson szünetet és visszatérő panasz esetén forduljon
orvoshoz.

MEGFELELŐSÉGI TUDNIVALÓK

Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel.
Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a
zavaró készülékekhez.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén
forduljon Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciaként.
EL

ΧΡΉΣΉ ΣΎΜΦΩΝΉ ΜΕ ΤΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ

Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής
για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή και για τη χρήση σε
κλειστούς χώρους. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση.
Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει εξωτερικές
ζημιές. Ή Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από
τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.

ΑΠΟΡΡΙΨΉ

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων σημαίνει ότι το παρόν προϊόν δεν
επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα μη
ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Επειδή στις
ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να περιέχονται επιβλαβείς
ουσίες, οι οποίες σε ακατάλληλη διάθεση ή αποθήκευση,
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον και την
υγεία σας, πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. Εσείς
ως τελικός χρήστης είστε υποχρεωμένος να παραδίδετε
τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο
καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Μπορείτε να λάβετε
πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της
περιοχής σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα
ανακυκλώσιμων υλικών ή στο κατάστημα, στο οποίο
αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Μέσω της απόρριψης σε
ένα επίσημο σημείο συλλογής συνεισφέρετε στην σωστή
ανακύκλωση και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Κατά την απόκτηση μιας νέας συσκευής ο διανομέας
προσφέρει την δυνατότητα παραλαβής των παλαιών
συσκευών και δωρεάν απόρριψης, εφόσον η συσκευή
που επιστρέφεται είναι του ίδιου τύπου και έχει τις ίδιες
λειτουργίες με το νεο-αποκτηθέν προϊόν. Επιτρέπεται
δωρεάν παράδοση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
παλαιών συσκευών (όχι με εξωτερικές διαστάσεις πάνω
από 25εκ.) και χωρίς υποχρέωση αγοράς μιας ισότιμης
συσκευήςσε καταστήματα λιανικής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών με επιφάνεια τουλάχιστον
400 τετραγωνικά μέτρα και σε επίσημα καθορισμένα
από το κατάστημα λιανικής σημεία συγκέντρωσης,
τα οποία βρίσκονται κοντά στο κατάστημα λιανικής.
Ενδεχόμενα υπάρχουσες μπαταρίες/συσσωρευτές
πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να απομακρύνονται πριν
από την απόρριψη από τη συσκευή. Ή μη επιτρεπόμενη
απόρριψη συσκευών, μπαταριών και συσσωρευτών
από τον χρήστη οδηγεί σε κυρώσεις σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΙΝΔΎΝΟΙ ΓΙΑ ΤΉΝ ΎΓΕΙΑ

Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί
να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική
δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και
αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.

ΎΠΟΔΕΙΞΉ ΣΎΜΜΟΡΦΩΣΉΣ

Ύπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών
πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες
εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή
την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση
προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.

ΤΕΧΝΙΚΉ ΎΠΟΣΤΉΡΙΞΉ

Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε
στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε
γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
www.speedlink.com.
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για
μελλοντική αναφορά.
CZ

POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ

Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro
připojení na počítač a použití v uzavřených prostorách.
Produkt je bezúdržbový. V případě vnějšího poškození
jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé
v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného
použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k
jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.

LIKVIDACE

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se
výrobek nesmí vyhazovat s netříděným domovní
odpadem. Protože elektrické přístroje mohou
obsahovat škodlivé látky, které mohou vést k poškození
životního prostředí nebo zdraví osob při nesprávné
likvidaci či skladování, je nutné takové přístroje
likvidovat odděleně. Jako koncový uživatel máte dle
zákona povinnost odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče
do úředně určené sběrny. Informace o sběrnách ve Vaší
blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního
podniku pro likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve
kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Tím, že přístroje
necháte zlikvidovat na oficiálních sběrných místech,
přispíváte k odborné recyklaci a ochraně životního
prostředí. Při nákupu nového přístroje umožňuje jeho
prodejce protiodběr starších přístrojů a jejich
bezplatnou likvidaci, je-li odevzdávaný přístroj stejného
druhu a plní stejné funkce jako nově zakoupený
produkt. V maloobchodě o prodejní ploše alespoň 400
metrů čtverečních vyhrazené pro elektrické a
elektronické přístroje nebo na oficiálně vyhrazených
sběrných místech maloobchodů nacházejících se v
bezprostředním okolí lze staré malé elektrické a
elektronické přístroje (žádný vnější rozměr
nepřekračuje 25cm) odevzdat bezplatně a bez závazku
k nákupu stejného přístroje. Případné baterie či
akumulátory je nutné před likvidací z přístroje vyjmout.
Nepovolená likvidace přístrojů, baterií či akumulátorů
prováděná uživatelem vede k postihům dle platných
zákonů.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může
být příčinou zdravotních problémů, jako jsou bolesti
nebo nevolnost. Dělejte časté přestávky a v případě
opakujících se problémů konzultujte lékaře.

INFORMACE O KONFORMITĚ

Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní
telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se
pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.

TECHNICKÝ SUPORT

V případě technických problémů s tímto produktem
kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji
dostupný prostřednictvím našich webových stránek
www.speedlink.com.
Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
PT

UTILIZAÇÃO CORRETA

Este produto é apenas adequado como unidade de
entrada para a ligação a um computador e ao uso
em espaços fechados. O produto não necessita de
manutenção. Não o utilize em caso de danos exteriores.
A Jöllenbeck GmbH não se responsabiliza por danos
no produto ou ferimentos pessoais resultantes de
utilização incorrecta, negligente, errada ou indevida
do produto para fins que não aqueles previstos pelo
fabricante.

ELIMINAÇÃO

O símbolo do caixote do lixo riscado significa que
este produto não deve ser eliminado juntamente
com o lixo doméstico não separado. Os aparelhos
elétricos contêm substâncias tóxicas e, em caso de não
serem corretamente eliminados ou armazenados,
podem ser perigosos para o meio ambiente e a saúde
das pessoas, devendo, portanto, ser separados para a
eliminação. Como utilizador final é obrigado legalmente
a entregar os aparelhos elétricos no ponto de recolha
oficial. Pode adquirir informações sobre os postos de
recolha junto das autoridades locais, pontos de recolha
de lixo ou na loja onde adquiriu este produto. Com a
eliminação em um ponto de recolha oficial, está a
contribuir com a gestão especializada de resíduos e
com a proteção do meio ambiente. Ao adquirir um
aparelho novo, o comerciante oferece a possibilidade
de levar, de forma gratuita, o aparelho velho no
momento da entrega, com a condição de que o
aparelho velho tenha as mesmas características e
funções que o novo aparelho adquirido. Nos
estabelecimentos com uma área de, pelo menos, 400
metros quadrados de exposição de eletrodomésticos e
aparelhos elétricos, ou em lojas com a identificação de
recolha oficial do município, é possível entregar
aparelhos elétricos ou eletrónicos pequenos (não
maiores de 25cm) de forma gratuita e sem a obrigação
de comprar um aparelho novo. As pilhas e baterias que
estiverem nos aparelhos deverão ser removidas antes
da eliminação.
A eliminação não autorizada de aparelhos, pilhas e
baterias pelo consumidor podem causar penalizações
segundo as legislações vigentes.

RISCOS DE SAÚDE

Em caso de utilização longa das unidades de entrada,
podem prejudicar a saúde, como desconforto ou dores.
Efetue pausas regularmente e obtenha conselhos
médicos em caso de problemas recorrentes.

INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE

Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos
ou de alta frequência (instalações radioeléctricas,
telemóveis, descargas de microondas) podem causar
falhas no funcionamento do aparelho (dos aparelhos).
Neste caso tente aumentar a distância relativamente
aos aparelhos que interferem.

SUPORTE TÉCNICO

Em caso de quaisquer dificuldades com este produto,
ponha-se em contacto com o nosso serviço de
atendimento que pode aceder rapidamente através de
nosso website www.speedlink.com.
Por favor, guarde esta informação para uma futura
referência.
DK

BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE

Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed
for tilslutning til en PC og anvendelsen i lukkede rum.
Produktet er vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis
det har udvendige skader. Jöllenbeck GmbH er ikke
ansvarligt for skader på produktet eller personskader
på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt
anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke
svarer til producentens anvisninger.

BORTSKAFFELSE

Symbolet med den overstregede aaldsbeholder
betyder, at dette produkt ikke må bortskaes
sammen med det usorterede husholdningsaald.
Da elapparater kan indeholde skadelige stoer, som
kan beskadige miljøet og dit helbred, hvis de ikke
bortskaes eller opbevares korrekt, skal de bortskaes
separat. Som slutbruger har du pligt til at aflevere
udtjente elapparater på et ocielt indsamlingssted. Du
kan indhente oplysninger om indsamlingssteder i
nærheden fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer
eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Ved
bortskaelse på et ocielt indsamlingssted yder du dit
bidrag til korrekt genbrug og miljøbeskyttelse. Ved køb
af et nyt produkt giver forhandleren mulighed for at
aflevere gamle, udtjente produkter, hvorefter de
bortskaes gratis, hvis det returnerede produkt er af
samme type og har de samme funktioner som det
nyerhvervede produkt. Små, udtjente el- og
elektronikprodukter (ingen udvendige mål over 25cm)
kan afleveres gratis til detailforretninger med et
salgsareal på mindst 400 kvadratmeter til el- og
elektronikprodukter eller til indsamlingssteder, som er
ocielt udpeget af detailforretningen i dennes
umiddelbare nærhed, uden forpligtelser om køb af et
lignende produktet. Eventuelle batterier/akkuer skal så
vidt muligt tages ud af produktet før bortskaelsen.
Hvis brugeren bortskaer apparater, batterier og akkuer
ulovligt, medfører det sanktioner i henhold til den
gældende lov.

SUNDHEDSRISIKO

Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være
årsag til sundhedsmæssige skader som ubehag eller
smerter. Hold regelmæssigt pause, og søg læge, hvis
problemerne gentager sig.

OVERENSSTEMMELSESHENVISNING

Under påvirkning af stærke statiske, elektriske
felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der opstå
funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette
tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til
forstyrrende enheder.

TEKNISK SUPPORT

Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt
venligst vores support som du finder på vores webside
www.speedlink.com.
Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
SE

FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING

Den här produkten ska endast användas som
inputapparat och anslutas till en dator och den får bara
användas inomhus. Produkten är underhållsfri. Använd
den inte om det finns utvändiga skador. Jöllenbeck
GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller
person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
användning eller att produkten använts för syften som
inte motsvarar tillverkarens anvisningar.

KASSERING

Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder
att produkten inte får slängas bland de vanliga
hushållssoporna. Eftersom elektriska apparater kan
innehålla farliga ämnen som kan skada miljön och
människors hälsa om de kasseras eller förvaras på fel
sätt måste gamla elektriska apparater sorteras och
kasseras separat. Som slutanvändare är du skyldig att
lämna in elektriska apparater till ett allmänt
insamlingsställe för kassering. Information om
insamlingsställen i din närhet får du av de lokala
myndigheterna, den lokala återvinningen eller där du
köpte produkten. När du lämnar in dina gamla apparater
till ett allmänt insamlingsställe bidrar du till att återvinna
materialet och skona miljön. När du köper en ny produkt
får du möjlighet att i gengäld lämna in dina gamla
apparater till butiken utan kostnad, om de är av likvärdig
typ och har samma funktioner som den nyköpta
produkten. Gamla elektriska och elektroniska apparater
av mindre format (inga utvändiga mått över 25cm) kan
gratis och utan krav på att köpa en ny, likvärdig produkt
lämnas in till butiker med en försäljningsyta för
elektriska och elektroniska produkter på minst 400
kvadratmeter eller till ett allmänt insamlingsställe i
närheten som anvisas av butikspersonalen. Eventuella
vanliga eller uppladdningsbara batterier måste tas ut ur
produkten innan den kasseras, i den mån det är möjligt.
Att kassera apparater eller någon typ av batterier på
annat sätt än det tillåtna leder till rättsliga sanktioner
enligt gällande lagar och bestämmelser.

HÄLSORISKER

Att använda inputapparater extremt länge kan leda till
problem med hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg
in regelbundna pauser och konsultera en läkare om
problemen återkommer.

INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR

Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den
apparat som stör.

TEKNISK SUPPORT

Om du får tekniska problem med produkten kan du
vända dig till vår support. Du når den snabbast genom
vår webbsida www.speedlink.com.
Spara den här informationen för senare bruk.
FI

MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ

Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen
tietokoneeseen liittämisen jälkeen ja käyttöön
suljetuissa tiloissa. Tuotetta ei tarvitse huoltaa. Älä
käytä sitä, jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck
GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista,
jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.

HÄVITTÄMINEN

Ylivedetyn jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tätä
tuotetta saa hävittää lajittelemattoman
kotitalousjätteen seassa. Koska sähkölaitteet
voivat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat muussa
kuin asianmukaisessa hävittämisessä tai varastoinnissa
vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä, ne on hävitettävä
lajiteltuna. Sinulla on loppukäyttäjänä lakisääteinen
velvollisuus toimittaa käytöstä otetut sähkölaitteet
viralliseen keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä
lähelläsi saat paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta
tai siitä liikkeestä, josta olet ostanut tämän tuotteen.
Kun hävität tuotteen virallisen keräyspisteen kautta,
teet oman osasi asiamukaisen kierrätyksen ja
ympäristönsuojelun suhteen. Ostaessasi uuden laitteen
sen myyjä mahdollistaa käytettyjen laitteiden
palautuksen ja maksuttoman hävittämisen, mikäli
palautettava laite on tyypiltään vastaava ja
toiminnoiltaan samankaltainen kuin uusi ostettu tuote.
Vähittäismyymälöihin, joissa on vähintään 400
neliömetrin myyntiala sähkö- ja elektroniikkalaitteille,
tai vähittäismyymälän virallisesti osoittamiin
keräyspisteisiin niiden välittömässä läheisyydessä
voidaan palauttaa käytettyjä piensähkö- ja
elektroniikkalaitteita (ulkomitat korkeintaan 25cm)
maksuttomasti ja ilman velvoitetta samankaltaisen
laitteen ostoon. Mahdollisesti olemassa olevat paristot/
akut on, mikäli mahdollista, poistaa laitteesta ennen
hävittämistä. Käyttäjän suorittama luvaton laitteiden,
paristojen ja akkujen hävittäminen johtaa
seuraamuksiin voimassa olevan lainsäädännön
mukaisesti.

TERVEYSHAITAT

Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa
terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja.
Pidä säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos
ongelmat toistuvat.

VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVA HUOMAU-

TUS
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset
kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen
(laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää
kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.

TEKNINEN TUKI

Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen
suhteen, käänny tukemme puoleen. Tukeen saat
nopeimmin yhteyttä verkkosivumme
www.speedlink.com kautta.
Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.
NO

FORSKRIFTSMESSIG BRUK

Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for
tilkobling til en datamaskin, og kun for bruk i lukkede
rom. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved
ytre synlige skader. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar
for produktet eller for personskader som skyldes ikke
forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet
utover det som er angitt fra produsenten.

DEPONERING

Søppelkassen med strek over angir at produktet
ikke skal kastes sammen med usortert
husholdningsavfall. Elektroniske apparater
inneholder potensielt helse- og miljøskadelige stoer
som krever separat, forskriftsmessig kassering. Som
sluttforbruker er du lovpålagt å levere inn brukte
elektroniske apparater til et godkjent innsamlingssted.
Kontakt de lokale myndighetene, en
gjenvinningsstasjon eller butikken du kjøpte produktet
hos for mer informasjon om godkjente
innsamlingssteder der du bor. Når du leverer inn
produktet for forskriftsmessig kassering og
resirkulering, er du med på å beskytte miljøet. Ved kjøp
av et nytt apparat kan det gamle apparatet (forutsatt at
det er likeverdig med det nye med hensyn til type og
funksjonalitet) leveres inn og kasseres gratis hos
forhandleren. Små elektriske og elektroniske apparater
(utvendige mål på maks. 25cm) kan leveres inn gratis
på følgende steder, uten forpliktelse til kjøp av et nytt
tilsvarende produkt: i detaljbutikker der salgsarealet for
elektrisk og elektronisk utstyr utgjør minst 400m2, eller
på et nærliggende innsamlingssted som detaljbutikken
har godkjent. Eventuelle batterier må fjernes fra
apparatet før kassering. Ved ikke-forskriftsmessig
kassering av apparater og batterier kan brukeren
straes med sanksjoner iht. gjeldende lovgivning.

HELESERISIKO

Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre
til helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg
derfor inn regelmessige pauser og kontakt lege dersom
problemene vedvarer.

SAMSVARSANVISNING

Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner,
mikrobølge-utladninger) kan det forekomme
funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å
øke avstanden til forstyrrende utstyr.

TEKNISK SUPPORT

Hvis du har tekniske problemer med dette produktet,
må du ta kontakt med vår Support, som du raskest kan
nå via vår nettside www.speedlink.com.
Vennligst oppevar denne informasjonen for senere
referanse.
RO

UTILIZARE CONFORMĂ

Acest produs este adecvat numai ca dispozitiv
periferic de intrare, pentru conectarea la un computer
şi pentru utilizarea în spaţii închise. Produsul nu
necesită întreţinere. Nu utilizaţi produsul dacă prezintă
deteriorări exterioare. Compania Jöllenbeck GmbH nu
îşi asumă răspunderea pentru deteriorări ale produsului
sau vătămări corporale cauzate de utilizarea neatentă,
necorespunzătoare, greşită sau neconformă destinaţiei
produsului, indicate de producător.

ELIMINARE

Simbolul tomberonului tăiat indică faptul că acest
produs nu poate fi aruncat la gunoiul menajer.
Deoarece aparatele electrice pot conține substanțe
nocive, care în caz de eliminare sau depozitare
incorectă a aparatelor, pot cauza daune sănătății și
mediului, trebuie eliminate separat. Utilizatorii sunt
obligați prin lege să predea aparatele electrice
nefolositoare la punctele de colectare autorizate.
Informații cu privire la punctele de colectare din
apropierea dumneavoastră puteți găsi la autoritățile
locale, centre de reciclare și la magazinul la care ați
achiziționat produsul. Predând aparatul la un punct de
colectare oficial contribuiți la reciclarea acestuia și la
protejarea mediului. La achiziționarea unui nou aparat,
vânzătorul vă oferă posibilitatea de a prelua și elimina
gratuit aparatele vechi, cu condiția ca aparatul uzat să
fie de același tip și să aibă aceleași funcții ca și cel
recent achiziționat.
În magazinele de vânzare cu amănuntul a aparatelor
electrice și electronice cu suprafață de desfacere
de minim 400 metri pătrați sau la punctele de
colectare oficiale ale magazinelor de vânzare cu
amănuntul din imediata vecinătate a acestora pot
fi predate aparatele electrice și electronice uzate
de mici dimensiuni (sub 25cm la exterior) gratuit
și fără niciun fel de obligație, la cumpărarea unui
aparat de același tip. Înaintea eliminării aparatului
trebuie scoase bateriile/acumulatoarele, dacă există.
Eliminarea necorespunzătoare a aparatelor, bateriilor
și acumulatorilor de către utilizator este sancționată
conform legislației în vigoare.

RISCURI PENTRU SĂNĂTATE

În cazul unei utilizări extrem de îndelungate a
dispozitivelor periferice de intrare, este posibilă apariţia
unor probleme de sănătate, de exemplu indispoziţie sau
dureri. Faceţi pauze regulate şi, dacă problemele se
repetă, consultaţi medicul.

INFORMAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA

Dacă se află sub influenţa câmpurilor statice, electrice
sau de înaltă frecvenţă puternice (staţii de radio,
telefoane mobile, descărcări de microunde), aparatul
(aparatele) poate/pot suferi defecţiuni. În acest
caz, încercaţi să măriţi distanţa faţă de aparatele
perturbatoare.

ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm
să vă adresaţi serviciului nostru de asistenţă, accesibil
cel mai rapid prin pagina noastră web,
www.speedlink.com.
Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a le putea
consulta ulterior.

FERUS

GAMING KEYBOARD

INFO GUIDE

VER. 1.0
SL-670000-BK
FUNCTION BUTTON OPERATION
Computer
Homepage
E-mail
Play/pause
Stop playback
Previous track
Next track
Volume up
Volume down
Mute
IN 5V DC 50mA max.
REMOVING KEYCAPS
Speed-Link Ferus

¿Necesitas ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tienes alguna pregunta sobre Speed-Link Ferus o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros Speed-Link Ferus propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.

Ver el manual de Speed-Link Ferus aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Teclados y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Speed-Link Ferus o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

Speed-Link Ferus especificaciones

General
Marca Speed-Link
Modelo Ferus
Producto Teclado
Idioma Español, Portugués, Inglés
Tipo de archivo PDF
Teclado
Interfaz del dispositivo USB
Uso recomendado Juego
Tecnología de conectividad Alámbrico
Utilizar con Universal
Formato del teclado Full-size (100%)
Número de teclas de acceso rápido 10
Teclas de acceso directo Si
Teclado numérico Si
Base antiderrapante Si
Lector de huella digital No
Concentrador USB No
Dispositivo apuntador No
Interruptor del teclado -
Diseño de teclado -
Idioma del teclado -
Diseño
Estilo de teclado Derecho
Color del producto Negro
Teclado de tamaño completo Si
Diseño de plancha ergonómico Si
Retro iluminación Si
Altura de teclado ajustable Si
Descansa muñecas No
Pantalla incorporada No
Indicadores LED Si
Características
Conectar y usar (Plug and Play) Si
Longitud de cable 1.7 m
Peso y dimensiones
Dimensiones de teclado (Ancho x Profundidad x Altura) 442 x 159 x 27 mm
Peso del teclado 510 g
Control de energía
Tipo de alimentación USB
Ratón
Ratón incluido No
Empaquetado de datos
Guía de configuración rápida Si
mostrar más

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre Speed-Link Ferus.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí