Magnum Xtreme Control manual

Magnum Xtreme Control
8 · 2
PDF manual
 · 2 páginas
Inglés
manualMagnum Xtreme Control
NL MXC digitale klokthermostaat
Bestudeer deze handleiding
zorgvuldig en bewaar deze bij
andere garantiepapieren. In deze
handleiding worden de meest
voorkomende functies beschreven,
een uitgebreide versie kunt u
vinden op onze website.
Technische data
Voltage : 230V - 50/60 Hz
Max. belasting : max. 16 Amp. / 230V
Temperatuurbereik : +5/+40ºC
Behuizing : IP21
Standaard Kleur : Polar wit (RAL 9010) en Zwart
Sensor : incl. ingebouwde & externe sensor
Garantie : 2 jaar fabrieksgarantie
Keuringen : FI / CE / CCA
Fabrikant : C&F Technics, Nederland

Installatievoorschrift

Aansluiting dient door een erkend installateur te worden
uitgevoerd overeenkomstig de NEN 1010 voorschriften.
Voor montage of demontage van de thermostaat altijd de
elektriciteit in de meterkast uitschakelen. De MXC
thermostaat is te monteren in een enkelvoudige
inbouwdoos 50 mm diep, volgens standaard DIN formaten.
Controleer of de stroom is afgesloten. Verwijder het
displayhuis door met een niet scherp passend voorwerp
voorzichtig in de vierkante gaatjes aan beide zijdes van de
thermostaat druk uit te oefenen. Zowel het displayhuis als
ook de afdekraam kan dan worden afgenomen.
PILOT : Aansluiting op domotica systeem
HEATING (N) : Aansluitdraad verwarmingskabel
N : Stroomtoevoer (Neutraal)
L : Stroomtoevoer (Fase)
HEATING (L) : Aansluitdraad verwarmingskabel
FLOOR SENSOR : Aansluiting vloersensor
EXTERNAL SENSOR : Aansluiting externe sensor
AARDE: Zowel de aarde van de verwarmingskabel als de
aarde van de stroomtoevoer buiten de thermostaat om
verbinden m.b.v. de meegeleverde kroonsteen.
Breng de thermostaat in positie en monteer en borg deze in
de inbouwdoos met 2 schroefjes. Herplaats het afwerkraam
en plaats het displayhuis terug in positie en druk deze
zachtjes aan.
Na aansluiting op het stroomnet verschijnt de eerste
keuzevraag van het opstartmenu:
Language Taalkeuze
Temperatuurschaal Celsius of Fahrenheit
Jaar Voer het huidige kalenderjaar in
Maand Voer de huidige maand in
Dag Voer de juiste dag in
Tijd Stel de actuele tijd in
Type verwarming Vloerverwarming of ander systeem.
Vloerconstructie Installatiediepte vloerverwarming
Vloer bedekker Hout of overig (tegelvloer)
Te controleren temp. Vloer- of ruimtetemperatuur
Overzichtsscherm Samenvatting van de instellingen
Kies comforttemp. Temperatuur verwarmingsperiode
Kies verlagingstemp. (Niet bij vloerverwarming)
Overzichtsschema Standaard programma (zie 2.1)
Langzame opstart Voor nieuwe vloeren (zie 4.1.7)
Na de laatste bevestiging verschijnt het hoofdscherm. Dit is
tevens de bevestiging dat alle ingevoerde
standaardinstellingen operationeel zijn en automatisch
zullen worden uitgevoerd.

Gebruikershandleiding

1. Bediening

De thermostaat wordt bediend door middel van de 3
aanraakgevoelige toetsen aan de onderzijde van het
scherm. De basisfuncties van deze toetsen zijn:
^ Omhoog, o Bevestig, v Omlaag.
Mocht er in het scherm een icoon boven een van deze
toetsen afgebeeld staan dan geldt die functie. In een menu
snel terug naar het hoofdscherm kan door middel van de
“Omhoog” toets 2 seconden vast te houden.

2. Programmeren

2.1 Het standaard Automatisch programma
Deze omvat de volgende verwarming periodes bij een
comforttemperatuur van 23°C:
Maandag t/m Zondag
Periode 1: van 06.00 - 09.00 uur
Periode 2: van 15.00 - 22.00 uur
Buiten deze uren werkt de thermostaat automatisch in
spaarstand.
2.2 Indien u een persoonlijk programma wenst:
1. Selecteer “Menu” in het hoofdscherm
2. Selecteer “Programmeren”
3. Druk op O en selecteer “Aangepast”
4. Druk op het “potloodicoon”
5. Selecteer de dag die u wilt instellen
6. Selecteer “Aanpassen”
7. Kies of u 1 of 2 verwarmingsperiodes wilt instellen
8. Stel de aanvangstijd van de 1
ste
verwarmingsperiode in.
9. Stel de eindtijd van de 1
ste
verwarmingsperiode in
10. Kies de juiste temperatuur
11. Stel de aanvangstijd van de 2
ste
verwarmingsperiode in
12. Stel de eindtijd van de 2
ste
verwarmingsperiode in
13. Kies de juiste temperatuur
14. Selecteer terug en herhaal de stappen 5 t/m 14 om een
andere dag te programmeren of zie punt 2.3 om dit
dagprogramma te kopiëren in een andere dag.
2.3 Dagprogramma kopiëren en plakken:
1. Druk op “potloodicoon’
2. Selecteer de dag die u wilt kopiëren
3. Selecteer “Kopiëren”
5. Selecteer de dag waar u deze wilt plakken
6. Selecteer “Plakken”
7. U krijgt nu een scherm met de geplakte tijden te zien.
8. Bevestig
Herhaal de stappen 5 t/m 8 om hetzelfde dagprogramma in
andere dagen te plakken (Het laatst gekopieerde
programma kunt u blijven plakken).
3. Verklaring symbolen hoofdscherm
Modus; Zie 4.1.
Menu; Zie 4.2.
Tijdelijke of handmatige temperatuur wijzigen. Deze
optie verschijnt boven de middelste toets als de
thermostaat op tijdelijke of handmatige temperatuur staat
ingesteld.
Stroomafname voor verwarmen
Automatisch programma loopt
Tijdelijke temperatuur staat ingesteld
Handmatige temperatuur staat ingesteld
Timer staat ingesteld
Vorstprotectie modus
Storingsmelding sensor:
Verwarming is niet operationeel en sensor is defect of
onjuist aangesloten. Advies: controleer de bedrading van de
vloersensor op een juiste aansluiting. Indien de bedrading
juist is aangesloten en de storingsmelding nog wordt
weergegeven adviseren wij u om contact met onze
helpdesk op te nemen.

4. Menustructuur

4.1 Modus:
Hier kunt u het lopende programma van de thermostaat
onderbreken door (tijdelijk) over te schakelen naar een
ander programma. Indien een modus functie in werking is
zal het bijbehorende symbool verschijnen. Via de optie
“automatisch” kan het standaard of aangepaste
tijdprogramma weer geactiveerd worden.
4.1.1 Automatisch
De thermostaat zal volgens programmering
inschakelen. Dit kan volgens de fabrieksinstelling
zijn (zie 2.1) of de door u ingestelde tijden (zie 2.2).
4.1.2 Tijdelijke temperatuur
Stel een tijdelijke temperatuur in. Thermostaat
gaat terug naar automatisch programma bij de
eerstvolgende in- of uitschakeling.
4.1.3 Handmatige temperatuur
De mogelijkheid de thermostaat constant in te
schakelen op een door u ingestelde temperatuur.
4.1.4 Uit
Schakelt de thermostaat en het verwarmings-
systeem uit.
4.1.5 Vorstprotectie
Indien de temperatuur van vloer of ruimte onder
de temperatuur van 7˚C komt, vangt het systeem
aan met verwarmen en behoud deze temperatuur.
4.1.6 Timer
Deze mode kunt u gebruiken indien u op vakantie
gaat e.d. De thermostaat zal uit staan voor de
ingevoerde hoeveelheid dagen.
4.1.7 Langzame opstart
De thermostaat zal de vloer in 20 dagen geleidelijk
opwarmen naar de ingestelde temperatuur. Na
deze periode start het automatisch programma.
4.2 Menu:
Hier kunt u de instellingen van de thermostaat wijzigen.
4.2 .1 Temperatuur instellingen
De geprogrammeerde temperatuurinstellingen
wijzigen (comfort- en/of verlagingstemperatuur).
4.2 .2 Programmeren
Het programmeren van de verwarmingsperiodes
voor het automatisch programma (Zie 2.2).
4.2 .3 Verbruik
De totale inschakeltijd wordt procentueel (%)
weergegeven over de laatste 30 en 365 dagen.
4.2 .4 Kinderslot
De thermostaat vergrendelen. Toets 2 seconden
indrukken om te (de-)activeren. Instellingen
kunnen niet worden benaderd tot vergrendeling
weer wordt opgeheven.
4.2 .5 Informatie
Informatie over de huidige software en hardware
versie van de thermostaat.
4.2 .6 Instellingen
De volgende instellingen wijzigen:
Datum & tijd
Taal
Helderheid
Display verlichting
Kleurthema
Standby Scherm
Help functie
Temperatuureenheid
5.2 .7 Geavanceerde instellingen
LET OP: Aanpassingen in dit menu kunnen grote
invloed hebben op de werking van de thermostaat!
Enkel in overleg met leverancier.
Type verwarming
Kalibratie
Intelligentie
Differentieel
Pilot functie
Sensor type
Reset

Ver el manual de Magnum Xtreme Control aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría termostato y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 8 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Magnum Xtreme Control o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Magnum y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Magnum proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Magnum
Xtreme Control
termostatos
Inglés
Manual de usuario (PDF)

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Magnum Xtreme Control más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados